neljapäev, 7. märts 2019Märjamaa valla Kaasavasse eelarvesse 2019 sai ettepanekuid esitada 01.-30. november 2018, tähtaegselt esitati 4 ettepanekut.
Märjamaa Vallavalitsus viis läbi ettepanekute analüüsi ja sõelumise, mille käigus kontrollis ettepanekute vastavust Märjamaa Vallavolikogu määruses 18.09.2018 nr 38 „Kaasava eelarve menetlemise kord Märjamaa valla eelarve koostamisel“ esitatud nõuetele. Kõik esitatud ettepanekud vastavad eelnimetatud  korrale.
Märjamaa Vallavalitsus on 27.02.2019 korraldusega nr 2-1.1/137 suunanud rahvahääletusele järgmised ettepanekud (esitamise ajalises järjekorras):
1.      Koerte jalutusväljak-treeningplats
Eesmärgiks on rajada Märjamaa alevi piirkonda koerte jalutusväljak-treeningplats.
2.      Avalik laste mänguväljak Märjamaa alevis   
Eesmärgiks on  rajada laste mänguväljak Märjamaa alevisse  Pärna 4, Pärna 12 ja Pärna 8 vahelisele maa-alale.
3.      Vana-Vigala staadioni välijõusaal
Eesmärgiks on rajada Vana-Vigala külas asuvale Vana-Vigala staadionile välijõusaal - treeningkompleks ja korrastada olemasolev kaugushüppe kast ja kuulitõuke plats.   
4.      Kivi-Vigala staadionil asuvate erinevate spordiplatside võrkudega eraldamine
Eesmärgiks on eraldada teineteisest võrkudega Kivi-Vigala staadionil asuvad erinevad spordiplatsid.
         
·         Kaasava eelarve 2019 ettepanekute tutvustav infopäev toimub 18. märtsil  2019  kl 18.00 Märjamaa Valla Raamatukogus (Pärnu mnt 56, Märjamaa alev). Infopäeva eesmärgiks on tutvustada Märjamaa valla kaasavasse eelarvesse 2018 esitatud ettepanekuid ja lisamaterjale. Kõikidel ettepanekute esitajatel on võimalus oma ettepanekuid tutvustada ja vastata esitatud küsimustele.

·         Kaasava eelarve 2019  rahvahääletus toimub 18. märtsist kuni 4. aprillini 2019 elektroonilises infosüsteemis VOLIS ning  Märjamaa vallamajas ja raamatukogudes (Märjamaa, Haimre, Valgu, Varbola, Sipa, Laukna, Teenuse, Vana-Vigala, Kivi-Vigala).


Täiendav informatsioon:
Märjamaa valla kodulehel: http://marjamaa.kovtp.ee/uldinfo
Abivallavanem Triin Matsalu tel: +372 5623 7269 või

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar