kolmapäev, 30. september 2020


 

 

Teisipäeval, 6. oktoobril

kell 17.30

Märjamaa raamatukogus

 

Ajalooraamatu "Sõjaeelse kaitseliidu hiilgeaeg ja häving Läänemaal"

 esitlusõhtu

 

Raamatut tutvustab selle koostaja ajaloolane Mati Mandel

(Eesti Ajaloomuuseum)

 

Õhtut juhib Heiki Magnus

 

 

 

Esitlusõhtu avasõnad ütleb Märjamaa vallavalitsuse esindaja. Muusikalised vahapalad toovad meieni Märjamaa kodutütred Lisete Pernits, Liisa Laube ja Mia Laube. Korraldusliku poole eest kannavad hoolt Eesti Endiste Metsavendade Liit, Naiskodukaitse Rapla ringkond ja Rapla maleva Märjamaa üksikkompanii, Märjamaa Valla Raamatukogu

 


Raamatu esitlusel on võimalik soetada esitlushinnaga (25 eurot) ja autori autogrammi ning pühendusega raamatut.Raamat annab ülevaate Kaitseliidu Lääne maleva kujunemisest 1918. aastal varasema Omakaitse baasil ja tegevusest 1920.-tel 1930.-te aastatel. Peamine osa raamatust on aga pühendatud selles organisatsioonis tegutsenud inimeste saatusele Nõukogude okupatsiooni esimesel aastal 1940.—1941. Siis represseeriti olemasolevatel andmetel üle 140 Lääne maleva liikme, kellest hukati 67, ülejäänute enamik suri vangilaagrites. Represseeriti ka paljude kaitseliitlaste pered. Raamatus on käsitletud ka esialgu repressioonidest pääsenud malevlaste tegevust 1941. aasta sõjasuvel ning nende hilisemat käekäiku.

Seni pole ühegi Kaitseliidu maleva liikmeskonna saatust esimesel Nõukogude aastal põhjalikumalt käsitletud. Paljude siis hukatud või vangilaagrites surnud inimeste lood on sugulastel siiani teadmata. Käesolev raamatu koostamise eesmärk on siis represseeritud inimeste saatused avalikustada ja panna inimesi mõtlema, mis läks siis valesti ning mis ei tohi kunagi korduda. Raamatu põhiosa on koostatud kasutades NKVD uurimistoimikuid. Raamatust leiavad paljud tänapäeva kaitseliitlased andmeid isade ja vanaisade saatusest.

Raamatu formaat on 22 x 28 cm, maht on 304 lehekülge, varustatud arvukate viidetega ja ulatusliku inglisekeelse resümeega, illustreeritud 164 fotoga. Fotod käsitlevad maleva liikmeskonda ja tegevust sõjaeelsetel aastatel. Paljudest tollastest kaitseliitlastest on säilinud vaid vangifotod, seetõttu on needki raamatus publitseeritud.

Raamat kajastab Lääne malevat omaaegsetes piirides, hõlmates ka Märjamaa, Vigala, Varbla valdade kaitseliitlasi. Välja on jäetud vaid Hiiumaa malevkond.Heiki Magnus
Eesti Endiste Metsavendade Liit
juhatuse esimees