esmaspäev, 27. jaanuar 2014

"LÕÕTSANAISED" MÄRJAMAA RAAMATUKOGUS

Neljapäeval, 30. jaanuaril algusega kell 16.00 toimub Märjamaa Valla Raamatukogu saalis lõõtsasimman. Esinevad "Lõõtsanaised". Ave Sinikas loeb muinasjutte. 

VÕRDÕIGUSVOLINIKU NÕUSTAMINE

Võrdõigusvoliniku nõustamine 3. veebruaril kell 14.00-16.00 Rapla Keskraamatukogu saalis (Lasteaia 5, Rapla)

Kas sa ei ole saanud tööle, sest sul on väikesed lapsed? Kas sulle makstakse vähem palka kui samaväärset tööd tegevale kolleegile, sest sa oled naine? Kas sind ei ole kutsutud töövestlusele, sest oled üle 50-aastane või sul on puue? Kas sind ei ole edutatud, sest sa pole eestlane?

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku nõunik annab nõu, mida sellistel juhtudel ette võtta ja kuidas kaitsta end diskrimineerimise korral. Anname esialgse hinnangu, kas sind on ebavõrdselt koheldud ja nõustame, mida teha oma õiguste kaitseks.

Eesti seaduste järgi on keelatud kohelda kedagi halvemini tema soo, lapsevanemaks olemise, rahvuse, rassi või nahavärvuse, usutunnistuse, veendumuste, vanuse, puude, ametiühingu liikmelisuse või seksuaalse sättumuse tõttu.

Ootame nõustamisele ka esindusorganisatsioonide ja kohalike omavalitsuste töötajaid ning ametnikke, kes vajavad abi oma klientide nõustamisel võrdse kohtlemise küsimustes.
Tööandjatel on võimalik küsida infot selle kohta, kuidas oma organisatsioonis võrdne kohtlemine tagada.

Võimalusel palume nõustamisele eelnevalt registreeruda telefoni või e-kirja teel: 626 9259; info@svv.ee. Registreerumisel palume lühidalt kirjeldada oma küsimust.

neljapäev, 9. jaanuar 2014

VIIMASED DETSEMBRIS SAABUNUD RAAMATUD


AJALUGU
Tootsen, Toivo                  Vana hõbe

ILUKIRJANDUS
Jaanimaa, Lea                  Kuidas, palun?
Lovel, Diane                     Ei mingeid illusioone